Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę - marzec 2019

                                                                         Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony,
na okres od 12.03.2019 r. do 02.04.2019 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do:

1) sprzedaży:

- lokal mieszkalny Nr 12 położony przy ul. Kościelnej 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- lokal mieszkalny Nr 10 położony przy ul. Turystycznej 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
2 oddania w dzierżawę na okres:
- od 03.04.2019 r. do 30.09.2019 r. grunt o pow. 7 m kw stanowiący cześć działki
Nr 3196/3 położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta,

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.