Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat:

  •   pomieszczenie biurowo-magazynowo-socjalne o pow. 1270,92 m² wraz z gruntem o pow.

      6955,92 m² stanowiącym część działki 1151/6 położonej w Augustowie przy ulicy Tytoniowej 13

Wykaz nieruchomości został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń na okres od 11.04.2019 r. do 02.05.2019 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl.i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl.