Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz sprzedaży - kwiecień 2019

                                               Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony,
na okres od 01.04.2019 r. do 22.04.2019 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do:

1) oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka oznaczona Nr geodez. 1457 o pow. 889 m kw położona przy ul. Rajgrodzkiej,

- działka oznaczona Nr geodez. 1585 o pow. 774 m kw położona przy ul. Cienistej,

- działka oznaczona Nr geodez. 3514 o pow. 708 m kw położona przy ul. Kościelnej,

- działka oznaczona Nr geodez. 363 o pow. 666 m kw położona przy ul. Pamięci Narodowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 1583 o pow. 1239 m kw położona przy ul. Borki,

- działka oznaczona Nr geodez. 710 o pow. 607 m kw położona przy ul. Perstuńskiej,

- działka oznaczona Nr geodez. 712 o pow. 577 m kw położona przy ul. Waryńskiego,

- działka oznaczona Nr geodez. 3532/3 o pow. 378 m kw położona przy ul. Wojska Polskiego,

- działka oznaczona Nr geodez. 709 o pow. 600 m kw położona przy ul. Perstuńskiej,

- działka oznaczona Nr geodez. 3185 o pow. 663 m kw położona przy ul. Kopernika,

- działka oznaczona Nr geodez. 329/2 o pow. 753 m kw położona przy ul. Armii Krajowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 626/2 o pow. 413 m kw położona przy ul. Bystrej,

2) sprzedaży:

- lokal mieszkalny Nr 2 położony przy ul. Śródmieście 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- lokal mieszkalny Nr 31 położony przy ul. Śródmieście 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.