Jesteś tutaj

Współpraca Augustowa z Grodnem

W czwartek, 10 marca odbyło się spotkanie burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika z wicemerem Grodna Borisem Wasiliewiczem Fedorovem. Delegacje uszczegóławiały formułę współpracy w zakresie składania wspólnych projektów w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 z naborem pierwszych wniosków ruszy już wkrótce - budżet programu to 183 mln euro na projekty transgraniczne. Augustów i Grodno przymierzają się do składania wspólnego wniosku w ramach tego programu. Podczas spotkania strony przedyskutowały zakres i harmonogram współpracy w 2016 r.

Burmistrz Augustowa i wicemer Grodna w swojej rozmowie poruszyli także temat potrzeby uruchomienia bezwizowych przejść granicznych Kurzyniec-Rudawka oraz Lipszczany-Sofijewo. Obie strony zadeklarowały podejmowanie działań w tym zakresie we współpracy z władzami regionalnymi i krajowymi.

GALERIA