Jesteś tutaj

Weź udział w konkursie na najładniejszą posesję 2017 roku!

Głównym celem konkursu na najładniejszą posesję w Augustowie jest zachęcenie mieszkańców do dbania o estetykę najbliższego otoczenia. W konkursie będą nagradzane posesje, które wyróżniają się różnorodnością i układem kompozycyjnym roślinności, ukwieceniem, oryginalnym zagospodarowaniem posesji elementami małej architektury, czy zadbanym ogrodzeniem.

Trzy najładniejsze posesje, najwyżej ocenione przez niezależną komisję konkursową, zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi w wysokości: 1 miejsce – 1500 zł, 2 miejsce – 1200 zł, 3 miejsce – 800 zł. Laureaci konkursu na najładniejszą posesję z ubiegłego roku wyłączeni są z udziału w tegorocznej edycji. Nie dotyczy to właścicieli obiektów wcześniej wyróżnionych.

Wszystkich mieszkańców Augustowa, którzy chcą wziąć udział w konkursie zapraszamy do zgłaszania obiektów do 17 lipca 2017 r. poprzez formularz osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie lub listownie (adres: ul. 3 Maja 60), lub przesyłając podpisany i zeskanowany formularz na adres e-mail: promocja@urzad.augustow.pl.

O wynikach konkursu zdecyduje specjalnie powołana komisja, która w sierpniu dokona oceny biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: ogólne wrażenia estetyczne, bogactwo i różnorodność gatunkowa nasadzeń, kompozycja architektoniczna, oryginalność i  pomysłowość.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne poniżej. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 87 643 28 83.