Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

zdjęcie przedszkolaków
12/01/2017
We wtorek, 11 stycznia dzieci z Przedszkola im. Słonecznej Szósteczki w Białostockim Teatrze Lalek miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne pn. “Królowa Śniegu”. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z przedstawienia.
logo podlaska marka
11/01/2017
Mieszkańców Augustowa serdecznie zachęcamy do zgłaszania augustowskich kandydatur (produktów, inwestycji, technologii i odkryć, inicjatyw czy przedsięwzięć, wydarzeń prowadzonych, wdrażanych i realizowanych na terenie Augustowa) do konkursu Podlaska Marka.
plakat ogłoszenie
10/01/2017
Jeśli szukasz stabilnej i pełnej codziennych wyzwań pracy, która przynosi dużo satysfakcji z pełnionej służby na rzecz Augustowa i jego mieszkańców – zapraszamy do składania kandydatur na cztery stanowiska w Urzędzie Miejskim w Augustowie.
10/01/2017
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się w czwartek, 12 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.  
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
05/01/2017
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 574/17  z dnia 4 stycznia 2017 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2017 roku z zakresu: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Augustowska Strefy Aktywności Gospodarczej Fot. 3dpanorama.pl.
05/01/2017
To kolejny krok na drodze do rozwoju gospodarczego miasta. Samorząd Augustowa, w związku z pozyskanym dofinansowaniem w wysokości 9,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy do uzbrojenia terenów inwestycyjnych miasta.