Jesteś tutaj

URZĘDOWE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DREWNA
16/02/2018
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w ilości ogółem 28,275 m3, część 1 drewno opałowe iglaste – 12,025 m³, część 2 opałowe liściaste – 16,25 m³. Pisemne oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do godz. 10:00 dnia 26 lutego 2018 roku.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
08/02/2018
Burmistrz  Miasta  Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 08.02.2018 r. do 01.03.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: wykaz nieruchomości położonej w Augustowie, obręb 5, przeznaczonej do zamiany:
01/02/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz przeznaczonych do sprzedaży.
Profil Zaufany
30/01/2018
W imieniu Ministerstwa Cyfryzacji zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego. Posiadając Profil Zaufany można załatwić sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej. Zwłaszcza przedsiębiorcy powinni założyć go jak najszybciej.
Urząd Miejski w Augustowie
22/01/2018
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie zapraszamy na posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie o godz. 14.00. Tematem posiedzenia będzie omówienie zasad działania Strefy Płatnego Parkowania.
15/01/2018
W dn. 05 - 13 lutego, oraz 27 lutego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób czasowo lub na stałe zameldowanych w Augustowie. Kwalifikacja dotyczy mężczyzn urodzonych w latach 1994-1999, k oraz kobiet urodzonych w latach 1994-1999 z określonymi kwalifikacjami.