Jesteś tutaj

URZĘDOWE

25/02/2022
Burmistrz  Miasta  Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę  
24/02/2022
Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Augustowa przeprowadzonego w dniu 16 lutego 2022 r. na dzierżawę nieruchomości.
24/02/2022
Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Augustowa przeprowadzonego w dniu 16 lutego 2022 r. na dzierżawę nieruchomości.
21/02/2022
Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.