Jesteś tutaj

URZĘDOWE

02/11/2018
W piątek, 2 listopada 2018 r. burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”.
12/10/2018
Gmina Miasto Augustów otrzymała dotację w wysokości 6 000 zł na zakup środków indywidualnej ochrony strażaka.
10/10/2018
Przypominamy, że w poniedziałek 15 października 2018r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2018r.
09/10/2018
We wtorek, 9 października burmistrz Augustowa podpisał umowę na realizację zadania publicznego, w ramach którego zostanie doposażona jednostka OSP Augustów- Lipowiec.
05/10/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.
01/10/2018
Burmistrz Miasta Augustowa stosownie do art. 36 – Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz.