Jesteś tutaj

URZĘDOWE

16/08/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że podczas kontroli jakości wody w dniach 11.08.-12.08.2022 r. w MIEJSCU OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYM DO KAPIELI PLAŻA POSTiW n/j NECKO w AUGUSTOWIE nie stwierdzono zakwitu sinic. Woda w mowdk spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255).   
16/08/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że podczas kontroli jakości wody w dniach 11.08.-12.08.2022 r. w KĄPIELISKU PLAŻA RADIOWEJ TRÓJKI n/j NECKO w AUGUSTOWIE nie stwierdzono zakwitu sinic. Woda w kąpielisku spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255).
11/08/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w dniu 09.08.2022 r. w ramach kontroli urzędowej jakości wody w KĄPIELISKU PLAŻA RADIOWEJ TRÓJKI n/j NECKO w AUGUSTOWIE stwierdzono zakwit sinic.  
Ocena Państowowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat oceny jakości wody - Plaża POSTIW
11/08/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w dniu 09.08.2022 r. w ramach kontroli urzędowej jakości wody w MOWDK PLAŻA POSTiW n/j NECKO w AUGUSTOWIE stwierdzono zakwit sinic.    
Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków
10/08/2022
Minister Rozwoju i Technologii informuje o działaniach edukacyjno - informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków.
04/08/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, przy ul. Usługowej, obręb 1, oznaczonej nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha.