Jesteś tutaj

URZĘDOWE

05/04/2022
B U R M I S T R Z M I A S T A   A U G U S T O W A o g ł a s z a pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na okres od  20.06.2022 r. do 16.09.2022 r.  
05/04/2022
 Burmistrz  Miasta  Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 05.04.2022 r. do 26.04.2022 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży: - lokal mieszkalny nr 40 położony przy ul. Przemysłowej 1A wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.  
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o kwalifikacji wojskowej w 2022 roku
04/04/2022
Obwieszczenie nr 7/2022 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 marca 2022 r. o kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
28/03/2022
Przypominamy, że w czwartek 31 marca 2022 r. upływa termin płatności w opłacie przekształcenioiwej i użytkowaniu wieczystym.
Obrady XLVII sesji Rady Miejskiej
25/03/2022
Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 31 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.