Jesteś tutaj

URZĘDOWE

12/03/2019
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę.
12/03/2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Augustowie, obręb 1, który odbędzie się w dniu 15.05.2019 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora
12/03/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Edukacji i Sportu. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie w terminie do 25 marca 2019 r. do godz. 15.30.
12/03/2019
Przypominamy, że w piątek 15 marca 2019r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za I ratę 2019r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka
11/03/2019
Zapraszamy do składania ofert na stanowisko urzędnicze informatyka w Wydziale Organizacyjno – Prawnym. Dokumenty należy składać w terminie do 25 marca 2019 r. do godz. 15.30.
05/03/2019
Urząd Miejski w Augustowie informuje, że w związku ze zmianą uchwały Nr XXXVII/355/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2017 roku poz. 3156 ze zm.) od dnia 4 marca 2019r. bez dodatkowych prowizji i opłat, zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: