Jesteś tutaj

URZĘDOWE

23/04/2018
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. 3 Maja, który odbędzie się w dniu 27.06.2018 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60.
20/04/2018
Obwieszczenie Burmistrza Augustowa o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów”.
12/04/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży oraz do wniesienia aportu do spółki.
12/04/2018
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości na okres  od 21.06.2018 r. do 31.08.2018 r., który odbędzie się w dniu 22.05.2018 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60.
09/04/2018
Przpominamy, że w poniedziałek 16 kwietnia 2018r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018r.
04/04/2018
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w następującej ilości, część 1 drewno wielkowymiarowe iglaste – 53,75 m³, część 2 opałowe iglaste – 37,08 m³, część 3 drewno st do mech przerobu – 22,10 m³, część 4 – 21,65 m³, część 5 – 9,44 m³. Pisemne oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do godz. 10:00 dnia 16 kwietnia 2018 roku.