Jesteś tutaj

URZĘDOWE

15 tys. euro na darmowe WiFi  w Augustowie
22/08/2019
W czwartek, 22 sierpnia burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk spotkał się z Anną Modzelewską przedstawicielką Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Podczas  spotkania przekazany został symboliczny voucher na kwotę 15 tys. euro z unijnego programu WiFi4EU.
15/08/2019
Zgodnie z umową Nr DIT - I.3031.66.2019 zawartą dnia 18 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Miasto Augustów OSP Augustów Lipowiec otrzymało nowy sprzęt. W ramach realizacji zadania zakupiono 2 komplety ubrania bojowego FIRE MAX3 - NOMEX.
08/08/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Augustowie.
07/08/2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Augustowie przy ul. Składowej, obręb 1, który odbędzie się w dniu 09.10.2019 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60.
01/08/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Augustowie. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 16 sierpnia 2019 r. do godz. 15.30.
29/07/2019
W niedzielę, 28 lipca w Augustowie uczczona została 100. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Ziemię Augustowską. W uroczystościach wziął udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, starosta augustowski Jarosław Szlaszyński,  burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk i zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz.