Jesteś tutaj

URZĘDOWE

11/09/2017
Przypominamy, że w piątek 15 września 2017r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za III ratę 2017r. oraz podatku od środków transportowych za II ratę 2017r.
30/08/2017
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta 8, który odbędzie się w dniu 07.11.2017 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60.
30/08/2017
Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że w piątek, 1 września 2017 roku o godzinie 12.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe, aby upamiętnić 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.  
24/08/2017
Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. Do służby może zgłaszać się każdy,  kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej – zarówno kobiety i mężczyźni. Osoby, które są chętne do pełnienia służby w WOT mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach.
Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
09/08/2017
Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że zmieniła się lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.