Jesteś tutaj

URZĘDOWE

12/05/2022
 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.  
Informacja o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie
09/05/2022
Informujemy,  że 11 maja 2022 r. (środa) o godz.15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie
06/05/2022
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu został zamieszczony na okres od 06.05.2022 r. do 27.05.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do oddania w użyczenie, sprzedaży i do oddania w dzierżawę  
Zaproszenie na spotkanie związane z realizacją budowy ul. Łopianowej
04/05/2022
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie związane z realizacją budowy ul. Łopianowej.  
29/04/2022
OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)
Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów
26/04/2022
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.