Jesteś tutaj

URZĘDOWE

Grafika Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie
02/06/2021
7 czerwca 2021 r.  o godz. 12.00 odbędzie się, w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Zdjęcie budynku siedziby Urzędu Miejskiego
28/05/2021
10 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXXV sesja Rady Miejskiej w Augustowie. Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
28/05/2021
Mieszkańcy Augustowa będą mogli wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Augustów za 2020 rok. Warunkiem uczestniczenia w debacie jest złożenie do 09.06.2021 r. pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie.
Zdjęcie budynku siedziby Urzędu Miejskiego
28/05/2021
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu zamieszczono wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w dzierżawę na okres 2 lat. Wykaz został wywieszony na okres od 28.05.2021 r. do 18.06.2021 r.  
21/05/2021
25 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędą się, w trybie zdalnym, obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie .