Jesteś tutaj

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z zakresu promocji wolontariatu

Burmistrz Miasta Augustowa zarządzeniem nr 63/2020 z dnia 19.02.2020 r. unieważnia otwarty konkurs ofert z zakresu promocji wolontariatu, ponieważ żadna ze złożonych ofet nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.