Jesteś tutaj

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Spisać może się za pomocą kilku metod. Podstawa z nich to samospis internetowy. Zalogowanie się do formularza spisowego będzie odbywało się za pomocą węzła krajowego (tj. profil zaufany oraz systemy informatyczne banków) lub przez podanie numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki. 
Druga metoda to spisanie się przez telefon pod numerem 22 279 99 99. Linię obsługują pracownicy statystyki publicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.

 

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie będzie przeprowadzony odrębnie spis osób bezdomnych. 

W spisie jesteśmy pytani m.in. o:

  • cechy demograficzne - płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa;
  • aktywność ekonomiczną - bieżący status aktywności zawodowej (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo), lokalizację miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, zawód wykonywany, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj źródła utrzymania, rodzaj pobieranych świadczeń;
  • poziom wykształcenia;
  • niepełnosprawność – samoocenę niepełnosprawności, grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności;
  •  migracje wewnętrzne i zagraniczne;
  • przynależność etniczno-kulturową – narodowość, język, którym posługują się członkowie gospodarstwa domowego w kontaktach domowych, wyznanie;
  • gospodarstwa domowe i rodziny - stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego, tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.

Część formularza spisowego zawiera pytania z zakresu stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych m.in. o rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, stan zamieszkania, własność mieszkania, liczbę osób w mieszkaniu, powierzchnię użytkową, liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym w mieszkaniu, wyposażenie w urządzenia techniczno-sanitarne, rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania oraz tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe. W przypadku budynków pytania dotyczą rodzaju budynku, w którym znajduje się mieszkanie, stanu zamieszkania, wyposażenia w urządzenia techniczne, własności budynku, liczby mieszkań oraz roku wybudowania budynku.

Na udział w spisie powszechnym mamy czas do 30 września.