Jesteś tutaj

Trwa nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej!

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby ustala termin złożenia dokumentów:

- telefonicznie w poniedziałki od 8:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 85 7145533. Do prawidłowej rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, imienia ojca oraz numeru telefonu kontaktowego;

(w tych dniach i godzinach komórka kadrowa udziela kompleksowej informacji, dotyczącej rekrutacji do służby, a także przyjmuje dokumenty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

- za pomocą aplikacji Nabór SG umieszczonej pod adresem internetowym: 

https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html  (Aplikanci mogą zarejestrować swoje konta na dwa sposoby: przez założenie profilu, dające możliwość  wielokrotnego brania udziału w postępowaniach lub jednorazową rejestracje do jednego postępowania tzw. ,,szybkiej rejestracji”).

W wyznaczonym, w trakcie rozmowy telefonicznej lub otrzymanym drogą e-mailową terminie (termin należy potwierdzić) kandydat zgłasza się osobiście z kompletem dokumentów do biura przepustek

Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

ul. gen. Józefa Bema 100 w Białymstoku.

 

Nabór realizowany jest pod kątem planowanych przyjęć do służby, w szczególności do Placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

 

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/komenda/sprawy-kadrowe/nabor-...

 

GALERIA