Jesteś tutaj

Spotkanie dotyczące prawidłowej eksploatacji nabrzeży oraz szlaku żeglownego na rz. Netcie

W środę, 5 lipca odbyło się spotkanie w sprawie wątpliwości zgłaszanych przez mieszkańców na temat prawidłowej eksploatacji nabrzeży oraz szlaku żeglownego na rz. Netcie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Zarządu Zlewni w Giżycku oraz Nadzoru Wodnego w Augustowie, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie oraz Starostwa Powiatowego w Augustowie i Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Podczas spotkania przedyskutowane zostały możliwości rozwiązania występujących na nabrzeżu nad rz. Nettą problemów z nieprawidłowym cumowaniem jednostek pływających, które doprowadzają do trwałych uszkodzeń opaski brzegowej. W związku z tym, że Gmina Miasto Augustów na przełomie 2017 i 2018 roku organizować będzie przetargi na dzierżawę gruntów zlokalizowanych przy nabrzeżu rz. Netty, uczestnicy spotkania zaproponowali, aby Samorząd Augustowa rozważył trwałe zamontowanie dalb cumowniczych oraz ewentualnie nowoczesnych pływających pomostów żelbetowych wzdłuż nabrzeży, które umożliwią operatorom jednostek pływających oraz turystom prawidłowe cumowanie do pali (dalb) wbudowanych w dno rzeki, bez stykania się z umocnieniem nabrzeża. Zastępca burmistrza Augustowa Mirosław Karolczuk zadeklarował, że Samorząd Augustowa przeanalizuje propozycję pod kątem możliwości prawno-formalnych, zgłaszając jednak zastrzeżenie, że to rozwiązanie znacznie wydłuży proces przygotowania przetargu na dzierżawę, ponieważ Samorząd Augustowa musi najpierw uzyskać wszystkie przewidywane prawem pozwolenia i zgody na montaż takich urządzeń na wodzie i będzie wymagało znalezienia źródeł finansowania tego pomysłu. Propozycja jest jednak warta rozważenia, ponieważ: po pierwsze, umożliwi to zamontowanie dogodnych pomostów do cumowania czasowego mniejszym jednostkom pływającym, np. kajakom, motorówkom, którymi podróżują po rzece turyści odwiedzający Augustów, a po drugie, ujednolici sposób cumowania przedsiębiorcom dzierżawiącym nabrzeże nad rz. Nettą.

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców wątpliwościami dotyczącymi naruszeń konstrukcyjnych mostu nad rz. Nettą, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie poinformowali zebranych, że we wrześniu 2016 r. przeprowadzono kontrolę okresową obiektu mostowego i nie stwierdzono naruszeń konstrukcyjnych. Jednakże w odpowiedzi na interwencje mieszkańców, Powiatowy Zarząd Dróg zlecił dodatkową ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego mostu.

Na zakończenie zastępca burmistrza Augustowa Mirosław Karolczuk poinformował uczestników spotkania, że wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na remont ok. 636 m opaski nabrzeża wzdłuż rz. Netty.