Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

10/01/2020
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10/01/2020
2 stycznia 2020 r. rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Mieszkańców Augustowa serdecznie zachęcamy do zgłaszania augustowskich kandydatur w dziewięciu kategoriach. Zgłoszenia można przesyłać do 22 stycznia br.
09/01/2020
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
09/01/2020
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
28. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
08/01/2020
W niedzielę, 12 stycznia w Augustowie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pieniądze zebrane w trakcie tegorocznej zbiórki przeznaczone zostaną dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Podczas zbiórki w Augustowie zaplanowane są różne wydarzenia m. in. loterie fantowe, bingo, warsztaty dla dzieci, spektakle, koncerty oraz wiele innych.
07/01/2020
Podczas obchodów Święta Objawienia Pańskiego w Augustowie przemaszerował Orszak Trzech Króli. Augustowianie licznie wzięli udział w uroczystym i barwnym przemarszu ulicami miasta.