Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych
09/01/2018
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 925/18  z dnia 9 stycznia 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 8 stycznia 2018 roku
08/01/2018
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
Konsultacje społeczne w sprawie projektów Uchwał Rady Miejskiej dotyczących rewitalizacji Augustowa
08/01/2018
Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik zaprasza mieszkańców dziś, 8 stycznia o godz. 16.00 do Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie przy ul. Tartacznej 21 na konsultacje społeczne dotyczące: zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów; określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Augustów.
Posiedzenie komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
05/01/2018
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się w poniedziałek, 8 stycznia 2018 roku o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
05/01/2018
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 923/18  z dnia 5 stycznia 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2018 roku z zakresu: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
05/01/2018
Ruszyła już 14. edycja prestiżowego konkursu Podlaskiej Marki. Producenci i konsumenci mogą zgłaszać propozycje produktów, inicjatyw czy wydarzeń do 22 stycznia br.