Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Goście z Białorusi w Augustowie
25/05/2018
W czwartek 24 maja Augustów odwiedzili goście z Białorusi.  Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Augustowie. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy z obwodów witebskiego, brzeskiego, grodzieńskiego, homelskiego, mohylewskiego i mińskiego Republiki Białorusi oraz władze rejonowe. Grupie towarzyszyli pracownicy biura UNDP w Mińsku i przedstawiciel Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni
24/05/2018
Burmistrz Miasta Augustowa zarządzeniem nr 1079/18  z dnia 24 maja 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2018 roku z zakresu: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni.  
23/05/2018
Protokół z posiedzenia komisji z dnia 23 maja 2018 roku, powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu ogranizacji czasu wolnego dzieci i mł
Kolejna umowa z Komitetem Budowy Ulic podpisana
23/05/2018
We wtorek, 22 maja burmistrz Augustowa Wojciech Walulik i przedstawiciele Komitetu Budowy Ulicy Jaćwieskiej podpisali umowę zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki współpracy samorządu z mieszkańcami powstanie kolejna miejska ulica.
23/05/2018
We wtorek, 22 maja odbyło się w Urzędzie Miejskim pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów. Spotkanie zainaugurował burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.
Dofinansowanie miniprojektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego
23/05/2018
Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski o dofinansowanie miniprojektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji, a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania. Środki przekazywane w ramach konkursu pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego.