Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
05/01/2021
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2021 r. z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - odbędzie się 7 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Augustów z lotu ptaka, fot. 3dpanorama.pl
05/01/2021
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Augustowa do udziału w badaniu społecznym i wypełnienie ankiety dotyczącej jakości usług publicznych, potrzeb mieszkańców, atutów i słabości gminy, czy rodzajów przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w mieście.  
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2021 roku
28/12/2020
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2021 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; promocji wolontariatu; działalności na rzecz osób starszych.  
23/12/2020
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie Alicja Dobrowolska składają wszystkim mieszkańcom i gościom odwiedzającym Augustów najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2021 roku.
Grafika na tle łąki Rodzina trzymająca się za ręce, w lewym górnym rogu logo projektu  Polska Szczęśliwych Rodzin
22/12/2020
Augustów przystąpił do projektu Polska Szczęśliwych Rodzin realizowanego w ramach konkursu grantowego “Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.