Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

zdjęcie spotkania opłatkowego
21/12/2016
W czwartek, 15 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie, które było znakomitą okazją do integracji pokoleń. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia.
Otwarty konkurs ofert
20/12/2016
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2017 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
plakat szkolenie dla NGO
20/12/2016
Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące realizacji zadań publicznych Województwa Podlaskiego, które odbędzie się 11 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
plakat Augustowskie Forum Wychowawców Podwórkowych
13/12/2016
W środę, 14 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Augustowie odbędzie się Augustowskie Forum Wychowawców Podwórkowych. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 17.00.
Otwarty konkurs ofert
12/12/2016
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2017 r. w zakresie: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zdjęcie paczki świąteczne dla potrzebujących
12/12/2016
W Augustowie trwa zbiórka darów dla Polaków żyjących na Wileńszczyźnie. Żywność, artykuły chemiczne, a także gry planszowe oraz książki edukacyjne można przekazywać do 15 grudnia. Serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji!