Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

12/09/2019
Burmistrz Miasta Augustowa w związku z obowiązkiem prowadzenia przez Miasto Augustów ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikającym z  art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.
12/09/2019
W czwartek, 19 września na Rynku Zygmunta Augusta odbędzie się pokaz sprzętu wojskowego. W pokazie weźmie udział 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana i Batalionowa Grupa Bojowa NATO.
10/09/2019
Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 2 października 2019 r. w godz. 9:00 - 17:00 na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie.  
10/09/2019
W niedzielę, 15 września odbędzie się pielgrzymka parlamentarzystów oraz pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Województwa Podlaskiego do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie.
10/09/2019
Podlaskie Święto Plonów odbędzie się w sobotę, 14 września. Uroczystości rozpoczną się nabożeństwem o godz. 9.00 w cerkwi pw. Świętego Ducha w Białymstoku, natomiast msza polowa na placu przy kościele pw. św. Trójcy w Tykocinie rozpocznie się o godz. 11.00.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
09/09/2019
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kajakarstwie strefy C złożoną przez Augustowski Klub Sportowy ,,Sparta".