Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
07/02/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty dla taty, złożoną przez Fundację im. św. Cyryla i Metodego.
01/02/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Spotkania pod chmurką 2018, złożoną przez Fundację Mamy Mamy.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
25/01/2018
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 936/2018  z dnia 24 stycznia 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2018 roku z zakresu: turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 24 stycznia 2018 roku
25/01/2018
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Posiedzenie komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
22/01/2018
W środę, 24 stycznia 2018 roku o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2018 r. w zakresie: turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Dzień Babci i Dziadka w Środowiskowym Domu Samopomocy / Fot. ŚDS w Augustowie
22/01/2018
W piątek, 19 stycznia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyły się obchody Dnia Babci i Dziadka, połączone ze świętowaniem urodzin osób urodzonych w styczniu.