Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

14/11/2022
Mieszkańcy Augustowa tłumnie wzięli udział w obchodach 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Razem odśpiewaliśmy Hymn, podnieśliśmy biało-czerwoną flagę na maszt, złożyliśmy kwiaty, a po zakończeniu części oficjalnej wzięliśmy udział w 2 Biegu Niepodległości. Były pamiątkowe medale, atrakcje dla dzieci i ciepły poczęstunek. Tego dnia Augustów był biało-czerwony, rodzinny i radosny.
10/11/2022
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Profilaktyczne Mikołajki w Przystani złożoną przez Społeczną Organizację Przyjaciół Dzieci Przystań.  
Konkurs ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miasta Augustów”
09/11/2022
Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.) oraz Uchwały NR LI/517/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 sierpnia 2022 r.
04/11/2022
Miasto Augustów będzie dystrybuowało węgiel w cenie 1869 zł za tonę. Taka cena to koszt zakupu i transportu węgla do Augustowa. Nie pobieramy dodatkowych opłat, a ze sprzedaży węgla nie czerpiemy zysku. W cenie 1869 zł za tonę będzie można kupić: 1,5 tony do 31 grudnia oraz 1,5 tony od 1 stycznia. Z zakupu węgla może skorzystać każdy komu przysługuje prawo do dodatku węglowego i dotychczas nie skorzystał z zakupu węgla w preferencyjnych warunkach z Polskiej Grupy Górniczej. Kliknij i poznaj szczegóły akcji.  
28/10/2022
Hasłem I edycji konkursu Rodzina Roku są słowa: „Wolny czas spędzamy razem”.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
27/10/2022
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.