Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

19/02/2020
Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie społecznej „Zielona Ławeczka”. Celem projektu jest modernizacja i rewitalizacja terenu na swoim osiedlu. Rejestracja uczestników i przyjmowanie zgłoszeń trwają do 17 maja 2020.
18/02/2020
W sobotę, 29 lutego w Miejskim Domu Kultury odbędą się zajęcia z cyklu Plastyka dla Smyka dla dzieci od 6 lat.  
14/02/2020
Protokoły z posiedzeń komisji opiniujących oferty na realizację zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz osób starszych, promocji wolontariatu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
13/02/2020
Informujemy, że w środę, 19 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2020 r. z zakresu: turystyki, krajoznawstwa i promocji oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
13/02/2020
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2020 r.
Pół miliona na polskie eko-uzdrowiska
11/02/2020
Rozpoczyna się  piąta edycja konkursu EKO HESTIA SPA. Tym razem oceniane będą eko-inicjatywy zrealizowane w latach 2015-2019.