Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
11/09/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.Seniorzy -seniorom-cenna lekcja współpracy, złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi
11/09/2018
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż od 19 września 2018 r. do 3 października 2018 r.  odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019.
11/09/2018
W niedzielę, 9 września odbyła się uroczystość zakończenia sezonu pszczelarskiego na Augustowszczyźnie.
07/09/2018
W piątek, dnia 7 września, burmistrz Wojciech Walulik spotkał się z mieszkańcami augustowskich Baraków na skrzyżowaniu ulic Myśliwskiej i Limanowskiego, aby poinformować ich o zapadnięciu wyroku w sprawie opłaty adiacenckiej.
Rusza IV edycja Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego
07/09/2018
Mieszkańcy Augustowa od 10 września mogą zgłaszać swoje projekty do realizacji w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
05/09/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.Augustowski Festiwal Siatkówki, złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy "CENTRUM" Augustów.