Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Złote gody mieszkańców Augustowa
04/01/2018
W czwartek, 4 stycznia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszego miasta, którzy przeżyli w związku małżeńskim minimum 50 lat.
Fot. Z Bartoszewicz_Augustów przywitał Nowy Rok 2018!
03/01/2018
W sylwestrową noc, 31 grudnia mieszkańcy i goście odwiedzający Augustów tłumnie przybyli na Rynek Zygmunta Augusta, by wspólnie uczcić zakończenie roku i przywitać kolejny.
Posiedzenie komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
29/12/2017
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2018 r. w zakresie: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - odbędzie się w czwartek, 4 stycznia 2018 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
29/12/2017
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2018 r. w zakresie turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
fot. 3Dpanorama.pl
28/12/2017
Wszystkich mieszkańców Augustowa zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących: zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów oraz określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Augustów. Konsultacje trrwają do 31 stycznia 2018 r.
22/12/2017
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik składa wszystkim mieszkańcom i gościom odwiedzającym Augustów najlepsze życzenia spokojnych, pogodnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2018 roku.