Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Fot. SP nr 2_Spotkanie opłatkowe Sybiraków i kombatantów Armii Krajowej
17/01/2018
W niedzielę, 14 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas którego Sybiracy, kombatanci Armii Krajowej oraz zaproszeni goście: burmistrz Augustowa Wojciech Walulik, starosta Augustowa Jarosław Szlaszyński, ks. inf. Antoni Kochański, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół podzielili się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia.
16/01/2018
W niedzielę, 14 stycznia po raz 26 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Augustowie. Zebrana została rekordowa kwota. Wolontariusze ze sztabu WOŚP #3291 w Augustowie zebrali 44 823,04 zł. Wszystkim wolontariuszom oraz darczyńcom serdecznie gratulujemy.  
Miejskie Spotkanie Opłatkowe
11/01/2018
Tradycyjnie, na początku każdego nowego roku, przedstawiciele augustowskich środowisk spotykają się na Miejskim Spotkaniu Opłatkowym, które jest okazją do podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie noworocznych życzeń, a także podziękowania za współpracę. Tegoroczne spotkanie samorządowców odbyło się w środę, 10 stycznia.  
Wybory uzupełniające do Augustowskiej Rady Seniorów
09/01/2018
Ruszyły wybory uzupełniające do Augustowskiej Rady Seniorów, Urząd Miejski w Augustowie czeka na karty zgłoszeniowe do dnia 25 stycznia br. Karty zgłoszeniowe należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul.3 Maja 60.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych
09/01/2018
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 925/18  z dnia 9 stycznia 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 8 stycznia 2018 roku
08/01/2018
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.