Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
30/03/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Amazonki w służbie "dla zdrowia kobiet", złożoną przez Augustowski Klub "Amazonki".
Życzenia świąteczne
30/03/2018
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik składa wszystkim mieszkańcom i gościom odwiedzającym Augustów najlepsze życzenia spokojnych, pogodnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt oraz radosnego i wiosennego nastroju.
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 27 marca 2018 roku
28/03/2018
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.    
Koncert profilaktyczny "Znajdź pomysł na siebie”
26/03/2018
W czwartek, 22 marca 2018 r. w sali widowiskowej kina Iskra odbył się autorski występ artystyczny o tematyce profilaktyki uzależnień w wykonaniu zespołu Full Power Spirit. W koncercie uczestniczyli uczniowie klas siódmych oraz gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie.
Bezpłatne badania mammograficzne w Augustowie
23/03/2018
Panie w wieku 50-69 lat do  zachęcamy udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 13 kwietnia 2018 r. w godz. 09:00 - 17:00 na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie.
Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji
22/03/2018
W środę, 21 marca 2018 r. Burmistrz Augustowa ogłosił uzupełniający otwarty nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów.