Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
08/01/2021
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zaproszenie Stowarzyszenie "Polska Organizacja Wojskowa" serdecznie zaprasza na 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
07/01/2021
W sobotę, 9 stycznia z okazji 158. rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego wyruszy VIII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych.
Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych
05/01/2021
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się 11 stycznia 2021 roku o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
05/01/2021
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2021 r. z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - odbędzie się 7 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Augustów z lotu ptaka, fot. 3dpanorama.pl
05/01/2021
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Augustowa do udziału w badaniu społecznym i wypełnienie ankiety dotyczącej jakości usług publicznych, potrzeb mieszkańców, atutów i słabości gminy, czy rodzajów przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w mieście.  
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2021 roku
28/12/2020
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2021 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; promocji wolontariatu; działalności na rzecz osób starszych.