Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

18/09/2018
W niedzielę, 16 września w Suwałkach odbyło się VIII. Święto 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości uczestniczył m.in. burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.
17/09/2018
W sobotę, 15 września burmistrz Augustowa Wojciech Walulik wziął udział uroczystości setnej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Na uroczystości, jako goście honorowi, obecni byli także potomkowie założycieli pierwszej augustowskiej drużyny imienia księcia Józefa Poniatowskiego oraz starosta Jarosław Szlaszyński.  
13/09/2018
Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Armii Krajowej w Augustowie zaprasza do głosowania na projekt „ Hortiterapia – terapia ogrodem dla zdrowia, ciała i ducha”. Projekt wpisany jest w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustów i został zgłoszony w ogólnopolskim konkursie „Lokalni Herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
11/09/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.Seniorzy -seniorom-cenna lekcja współpracy, złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi
11/09/2018
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż od 19 września 2018 r. do 3 października 2018 r.  odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019.
11/09/2018
W niedzielę, 9 września odbyła się uroczystość zakończenia sezonu pszczelarskiego na Augustowszczyźnie.