Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
17/09/2019
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Uśmiechem i zabawą rozświetlić życie - pomoc dzieciom uczęszczającym do placówki wsparcia dziennego Nasza Ostoja w Augustowie złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie.
16/09/2019
We wtorek, 17 września w 80. rocznicę napadu ZSRR na Polskę zaplanowano uroczystości w hołdzie Żołnierzom oraz Ofiarom II wojny światowej.  
16/09/2019
W związku z budową sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Augustowie, od 17 września 2019r. do odwołania, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy ul. Wojska Polskiego, Norwida, Mickiewicza, Wilcza, Polna, Żytnia, Jonkajtysa.
12/09/2019
Burmistrz Miasta Augustowa w związku z obowiązkiem prowadzenia przez Miasto Augustów ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikającym z  art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.
12/09/2019
W czwartek, 19 września na Rynku Zygmunta Augusta odbędzie się pokaz sprzętu wojskowego. W pokazie weźmie udział 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana i Batalionowa Grupa Bojowa NATO.
10/09/2019
Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 2 października 2019 r. w godz. 9:00 - 17:00 na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie.