Jesteś tutaj

Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka zadomowiło się już w nowym budynku

Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka zadomowiło się już w nowym budynku przy ul. Mickiewicza.

W piątek 22 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk wraz całą społecznością przedszkola dokonał oficjalnego otwarcia Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie. Uroczystość umilił program artystyczny w wykonaniu dzieci. Szczególne podziękowania złożono rodzicom, którzy zaangażowali się w pomoc przy przeprowadzce przedszkola.   

Remont budynku przy ul. Mickiewicza  składał się z dwóch etapów: termomodernizacji budynku współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz remontu i przebudowy budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola. Wydatki na termomodernizację wyniosły ponad 1,7 mln zł. Koszt prac remontowych wraz z adaptacją pomieszczeń wyniósł ponad 2,3 mln zł. W ramach zadania przeprowadzono remont wszystkich pomieszczeń, zamontowano dźwig osobowy, wyposażono łazienki, uruchomiono kuchnię, wdrożono elektroniczny system kontroli wejść i wyjść oraz monitoring obiektu. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, co pozwoli na uruchomienie od 1 września oddziału specjalnego i integracyjnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

GALERIA