Jesteś tutaj

Protokoły z posiedzeń komisji opiniujących oferty z dnia 19 marca 2020 roku

W dniu 19.03.2020 r. odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Poniżej protokoły z ww. posiedzeń.