Jesteś tutaj

Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 9 stycznia 2020 roku

W dniu 09.01.2020 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa  do zaopiniowania ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniżej protokół z ww. posiedzenia.