Jesteś tutaj

Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 8 stycznia 2018 roku

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

Protokół komisji.