Jesteś tutaj

Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty realizacji zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży

Protokół z dnia 8 stycznia 2016 roku z posiedzenia komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodziców i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

LINKI