Jesteś tutaj

Protokół z otwarcia ofert na wykonywanie usług, których przedmiotem jest wycena nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie w 2021 r.

Protokół z otwarcia ofert

W dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 1310 w pokoju nr 26 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, dokonano otwarcia ofert na wykonywanie usług, których przedmiotem jest wycena nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie w 2021 r. w zakresie:

  • bieżącej obsługi  Zamawiającego w zakresie wyceny nieruchomości,
  • sporządzania opracowań – inwentaryzacji w celu oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 22 grudnia 2020 r. znak sprawy GN.6812.53.2020 – data publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie – 22 grudnia 2020 r.

Wartość udzielanego zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w związku z czym postępowanie przeprowadzone zostało w trybie zaproszenia do składania ofert z ogłoszeniem, zgodnie z § 5 ust.1 lit. c) Zarządzenia Nr 746/2017 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 22.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Augustowie zmienionego Zarządzeniem Nr 1152/18 Burmistrza Miasta Augustów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Gminę Miasto Augustów których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Otwarcie ofert nastąpiło w obecności:

  1. Bartosza Cichego – głównego specjalisty w referacie zamówień publicznych, Urzędu Miejskiego w Augustowie,
  2. Magdaleny Wierzbickiej – podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Augustowie.
  3. Pauliny Zwierzyńskiej – podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemiologicznego, Zamawiający zapewnił transmisję online z czynności otwarcia ofert dostępną pod linkiem: http://augustow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Łącznie wpłynęły dwie oferty:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Łączna cena netto

Łączna cena brutto

1

Zakład Działalności Gospodarczej Teresa Trzasko, ul. Wrzosowa 22A, 16-300 Augustów

63 660,00 zł

78 301,80 zł

2

Andrzej Luto, ul. Nowomiejska 4/66, Suwałki

Michał Luto, Kieźliny 13

41 580,00 zł

41 580,00 zł

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon protokol_z_otwarcia_ofert.pdf394.38 KB