Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 7 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulicy 3 Maja, zwanego „Dom Turka”.

4. Informacja Burmistrza Miasta Augustowa w zakresie Statusu Uzdrowiska Augustów.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Rady Miejskiej w Augustowie /-/

Dariusz Ostapowicz