Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 21 października 2022 r. (piątek) o godz.12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie skargi przekazanej do Komisji skarg, wniosków i petycji.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca

Komisji skarg, wniosków i petycji

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/

/Sylwia Bielawska/