Jesteś tutaj

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 1 października 2010 r. /czwartek/ o godz. 08.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie. Porządkiem posiedzenia będzie rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do Komisji.

 

 

                                                                   Przewodnicząca

                                                                Komisji Rewizyjnej

                                                       Rady Miejskiej w Augustowie

                                                         /Jolanta Oneta Roszkowska/