Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji do spraw Budżetu, Komisji Rewizyjnej; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 30 listopada 2022 r.
(środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie,
ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej
w Augustowie: Komisji do spraw Budżetu, Komisji Rewizyjnej; Komisji
Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji
skarg, wniosków i petycji.


Porządkiem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji do spraw
Budżetu; Komisji Rewizyjnej; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju;
Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej w Augustowie
projektu budżetu miasta na 2023 rok.
4. Zaopiniowanie przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej w Augustowie
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-
2036.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie:
Komisji Rewizyjnej; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju;
Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.
7. Wypracowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie
ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej
w Augustowie.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Augustowie:

(-) Emilian Jasyen Al-Khameri
(-) Jolanta Oneta Roszkowska
(-) Mirosław Zawadzki
(-) Dariusz Ostapowicz
(-) Sylwia Bielawska