Jesteś tutaj

Podziel się z nami swoją opinią w sprawie „Strategii Promocji Marki Miasta Augustowa na lata 2017-2022”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Augustowa do zapoznania się ze „Strategią Promocji Marki Miasta Augustowa na lata 2017-2022” i zgłaszania wszystkich uwag, opinii, propozycji, które posłużą lepszemu zdefiniowaniu celów i kierunków działań promocyjnych naszego miasta. Bardzo zależy nam na poznaniu opinii i wniosków mieszkańców, które z pewnością stanowić będą cenny wkład do ostatecznej wersji „Strategii Promocji Marki Miasta Augustowa 2017-2022” poddanej pod obrady sesji Rady Miejskiej w Augustowie.
 
Wszelkie wnioski, uwagi, opinie do projektu „Strategii Promocji Marki Miasta Augustowa 2017-2022”  składać można od 2 do 8 sierpnia 2017 r. za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa nr 779/17 z dn. 18 lipca 2017 r. Wypełniony formularz konsultacji prosimy przekazywać:
a) bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. 3 Maja 60 w Biurze Obsługi Klienta,
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając na adres pocztowy Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
c) poprzez pocztę elektroniczną przesyłając na adres e-mail: promocja@urzad.augustow.pl
„Strategię Promocji…” oraz formularz konsultacji można pobrać poniżej.
 
Opracowanie „Strategii Promocji Marki Miasta Augustowa na lata 2017-2022” zostało poprzedzone gruntowną diagnozą stanu obecnego oraz przeprowadzonymi badaniami społecznymi z udziałem reprezentatywnej grupy Polaków, mieszkańców Augustowa, w tym m.in. przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i branży turystycznej. 
 
„Strategia Promocji Marki Miasta Augustowa na lata 2017-2022” składa się z części analitycznej, przedstawiającej wnioski z opracowanych diagnoz, analiz i badań oraz części strategicznej, która wytycza cele i kierunki działań na lata 2017-2022, które mają doprowadzić do wzmocnienia wizerunku i wzrostu rozpoznawalności marki Augustowa w świadomości Polaków.
 
Raz jeszcze serdecznie zapraszamy mieszkańców Augustowa do zaangażowania i zgłaszania swoich uwag do projektu „Strategii Promocji Marki Miasta Augustowa 2017-2022”!