Jesteś tutaj

Plan Miejscowy "Al. Kard Wyszyńskiego - Strefa "A" - jezioro Necko"

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

informuje

o zbliżających się spotkaniach w ramach konsultacji społecznych realizowanych w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

i ponownie zaprasza

do wzięcia udziału w  I etapie konsultacji społecznych sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego

„Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”

 

SZCZEGÓŁY KONSULTACJI I ANKIETA