Jesteś tutaj

Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego

Podczas dwudniowej konferencji, rozpoczętej 5 listopada w Augustowie dyskutowano o inicjatywie wpisania Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spotkanie odbyło się w 180. rocznicę otwarcia żeglugi na Kanale.

Kanał Augustowski jest transgranicznym zabytkiem budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Budowę rozpoczęto w 1824 roku, która przerwana została wybuchem powstania listopadowego. Ostatecznie budowę ukończono w 1838 roku. Wybudowanie jednej śluzy zajmowało około dwóch lat, a w pracach brało udział od 5 do 7 tysięcy osób. Pierwszy wniosek o wpisanie Kanału  na Listę UNESCO złożono w 2006 roku, który został zawieszony w 2011 roku.

- Zachowanie dziedzictwa Kanału Augustowskiego dla przyszłych pokoleń jest naszą koniecznością - powiedział burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. – Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja będzie istotnym etapem podjęcia ostatecznej decyzji o wpisaniu Kanału na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – dodał burmistrz.

Jednym z ważniejszych postulatów zgłoszonych podczas konferencji było wprowadzenie „Programu dla Kanału Augustowskiego” do strategicznych dokumentów województwa podlaskiego.

Uczestnicy spotkania w czasie drugiego dnia w Grodnie omówili założenia wspólnego dokumentu związanego z podjęciem wieloobszarowych działań na rzecz wpisania Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Postulaty wyrażone w dokumencie dotyczyły postępowania o wznowienie wniosku, podjęcia zintensyfikowanych działań na rzecz ochrony przyrodniczej i kulturowej wspierającej dziedzictwo Polski i Białorusi.

W spotkaniu udział wzięli Jerzy Wcisła - Senator RP, Ałła Fiodorowa - Konsul Generalny Republiki Białorusi w Białymstoku, przedstawiciele ambasady polskiej w Mińsku, przedstawiciele władz z obwodu grodzieńskiego, Wiesława Burnos i Marek Malinowski - członkowie Zarządu Województwa, Starosta Augustowski, Burmistrz Lipska i Wójtowie powiatu augustowskiego a także przedstawiciele branży turystycznej m.in. PIT, AOT .

Organizatorem konferencji było Miasto Augustów we współpracy z samorządami powiatu augustowskiego oraz LGD „Kanał Augustowski”. Konferencja odbyła się pod Patronatem honorowym prof. Magdaleny Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz JE Władimira Czuszewa - Ambasadora Białorusi w Polsce.

GALERIA

Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego
Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego
Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego
Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego
Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego
Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego
Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego
Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego
Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego