Jesteś tutaj

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa ulicy Glinki w Augustowie”.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:

 „Budowa ulicy Glinki w Augustowie”.

 

Ofertę należy złożyć Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 30.03.2017 do godz. 10:00.