Jesteś tutaj

Pełne poparcie Rady Miejskiej dla wniosków Burmistrza

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Augustowa Burmistrz Mirosław Karolczuk podjął kolejne profilaktyczne kroki związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

 

Wczoraj (12 marca) na wniosek Burmistrza odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, na której przyjęto przedłożone przez Burmistrza projekty dokonujące przesunięć budżetowych związanych z zarządzaniem kryzysowym. Dzięki podjętej uchwale użycie rezerwy kryzysowej nie będzie wymagało zwoływania kolejnej sesji. 

 

- Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Podjęte ustalenia pozwalają na ewentualne szybsze reagowanie w miarę rozwoju sytuacji i nagłych potrzeb. Musimy odpowiedzialnie podchodzić do sprawy zagrożenia epidemiologicznego - sytuacja we Włoszech pokazuje, że to właśnie od nas zależy na ile zagrozi nam koronawirus. Na obecnym etapie kluczowe jest ograniczenie bezpośrednich spotkań ludzkich. Na to nakierowane są działania rządu, ale też nasze decyzje w mieście. Dlatego apeluję do Państwa o pozostanie w domach i ograniczenie spotkań do absolutnego minimum. Stosując się do tych wytycznych na pewno spowolnimy rozprzestrzenianie się koronawirusa. – powiedział Burmistrz.

 

Na wczorajszej sesji przedstawiono też informacje na temat działań kryzysowych. Burmistrz odbył wcześniej spotkanie ze Starostą Powiatu Augustowskiego, który jest organem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe na terenie całego powiatu, w tym na terenie miasta. 

 

- Cieszy mnie deklaracja Starosty o pełnym przygotowaniu. Akcja zwalczania koronawirusa jest koordynowana przez polski rząd przy wsparciu służb i Sanepidu. Działania związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie powiatów leżą w kompetencji starostów. Jako Burmistrz zaoferowałem jednak swoją pomoc i konkretne wsparcie finansowe. 

 

W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Szpitala Powiatowego w Augustowie.

 

- Dyrektor szpitala zapewniła mnie o odpowiednim przygotowaniu placówki. Poprosiłem jednak o sporządzenie listy dodatkowego sprzętu i wyposażenia, które może okazać się pomocne w walce z epidemią. Dzięki podjętej wczoraj uchwale będziemy mogli udzielić wsparcia Powiatowi Augustowskiemu na zakup: dodatkowego respiratora, aparatu do fumigacji i ssaków. Z tego miejsca ponownie apeluję do Wójtów Gmin Powiatu Augustowskiego o pójście naszym śladem i o gotowość do udzielenia wsparcia. Zdaję sobie sprawę, że są to kompetencje powiatów, ale na ile możemy, powinniśmy w trudnej sytuacji udzielać wsparcia. – wyjaśnił Burmistrz Mirosław Karolczuk i podziękował radnym miejskim za poparcie jego inicjatywy.

 

Na wczorajszej sesji Radni przychylili się również do wniosku Burmistrza o przygotowanie środków na zakupy interwencyjne, które mogą posłużyć za wsparcie w razie potrzeby odpowiednich służb. 

 

- Szanujemy kompetencje Powiatu oraz służb rządowych. Z radością przyjmujemy deklaracje Starosty o pełnej gotowości służb i przygotowaniu szpitala. Jednak kierując się zasadą ostrożności, chcemy być gotowi również na sytuację, w której być może będą wymagały wsparcia. Chcemy, aby miasto w razie potrzeby było w stanie dodatkowo wesprzeć odpowiedzialne instytucje w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W tym celu organizujemy niezbędne zakupy, które przekierujemy do dyspozycji naszej miejskiej OSP. Po zrealizowaniu zakupów nasza jednostka będzie prawdopodobnie najlepiej wyposażona pod kątem zagrożenia epidemiologicznego w promieniu kilkudziesięciu kilometrów – wyjaśnił Filip Chodkiewicz.

GALERIA