Jesteś tutaj

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2020 roku

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2020 r. w zakresie:

- turystyki, krajoznawstwa i promocji,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin składania ofert upływa: 5 lutego 2020 r. do godz. 15.30.

Treść ogłoszenia do pobrania w załącznikach.