Jesteś tutaj

Otoczeni troską. Dbamy o naszych seniorów

W całej Europie z roku na rok zwiększa się liczba osób starszych. Opieka, dostęp do specjalistów, stwarzanie godnych warunków do życia - to wszystko wymaga od młodszych pokoleń odpowiedzialności za los naszych rodziców i dziadków. Miasto Augustów wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” z Suwałk w kwietniu tego roku rozpoczęło realizację 1,5-rocznego projektu noszącego nazwę: „Otoczeni Troską”. 

Dla efektywnego wsparcia osób starszych, połączyliśmy pracę specjalistów z możliwościami, które oferują nam technologie teleinformatyczne - tak powstała pierwsza, augustowska teleopieka. Pilotażowy projekt skierowaliśmy do grona stu seniorów. Zdalne konsultacje, to element szerokiego programu, który obejmuje także spotkania stacjonarne.

Sprawna pomoc od specjalistów 

Uczestnicy projektu, zgodnie z potrzebami, otrzymują wsparcie: fizjoterapeuty, psychologa, pielęgniarki i terapeuty zajęciowego. Usługi specjalistów umożliwiają utrzymanie uczestników projektu w jak najlepszej kondycji.

- Zależy nam na utrzymaniu aktywności seniorów, ich sprawności i umożliwianiu samodzielnego funkcjonowania seniorów w ich domach. Pomoc specjalistyczna jest dopasowana do możliwości i potrzeb każdego uczestnika - mówi jeden z koordynatorów projektu.

Teleopieka przez całą dobę

Jednym z kluczowych elementów naszego projektu jest teleopieka dla seniorów. Szeroka dostępność nowych technologii pozwala na bieżąco monitorować stan zdrowia podopiecznych i reagować na sytuacje zagrożenia. Nowoczesna technologia połączona jest z pracą profesjonalistów Całodobowego Centrum Telemedycznego, w którym pracują wykwalifikowani ratownicy medyczni. Pomoc działa przez całą dobę. 

Każdy ze 100 seniorów biorących udział w projekcie został zaopatrzony w urządzenie do teleopieki w formie zegarka na rękę lub wisiorka na szyję. Urządzenia całodobowo monitorują parametry życiowe, a w nagłych wypadkach zawiadamiają centrum telemedyczne. Ponadto, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, wyposażyliśmy senioróww mini-sejfy na klucze do domu oraz czujniki, które wykryją zagrożenie życia lub zdrowia w ich domach, np. czujniki dymu, czujniki upadku. 

Wsparcie dla całej rodziny 

Teleopieka łączy nowoczesne technologie teleinformatyczne z pracą profesjonalistów. Urządzenia teleopieki i dodatkowe czujniki dbające o bezpieczeństwo seniorów, ułatwiają codzienne funkcjonowanie ich rodzinom, które wiedzą, że ktoś stale czuwa nad bezpieczeństwem rodziców lub dziadków.

Teleopieka jest precyzyjnie przygotowaną usługą, która sprawdzi się w każdym przypadku pogorszenia stanu zdrowia z powodu choroby przewlekłej: przede wszystkim w przypadku depresji, chorób serca, nadciśnienia czy cukrzycy.

„Otoczeni troską”

Nasz program wsparcia dla seniorów nosi nazwę „Otoczeni troską”. Na ten cel, Miasto Augustów wraz z Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” pozyskało niemal 2 miliony złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Po stronie miasta realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie. Pierwsza, pilotażowa edycja programu w Augustowie spotkała się z szerokim zainteresowaniem. Rekrutacja stu seniorów przebiegła bardzo sprawnie.

GALERIA