Jesteś tutaj

Oświadczenie Burmistrza Miasta Augustowa

Augustów, 24 października 2017 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

Informuję, iż z dniem 24 października 2017r. składam rezygnację z członkostwa w KWW Nasze Miasto.

Oświadczam, że zgodnie ze swoim przekonaniem pełniąc funkcję Burmistrza Augustowa reprezentuję wszystkich mieszkańców Augustowa, także tych którzy wybrali swoich reprezentantów z innych ugrupowań wyborczych. Moim sztandarowym zadaniem jest uwzględnianie całokształtu interesów mieszkańców miasta Augustowa w celu harmonijnego rozwoju gospodarczego i kulturowego.

Jednocześnie dziękuję Ugrupowaniu Nasze Miasto za miniony czas wspólnej pracy dla dobra mieszkańców Augustowa. Zdaję sobie sprawę, iż rezygnując z członkostwa narażam się na wszelkie negatywne działania ze strony kolegów ugrupowania Nasze Miasto, co z góry im przebaczam. Wyrażam jednocześnie nadzieję na konstruktywną dalszą współpracę wszystkich radnych miejskich na rzecz wszelkich inicjatyw dla dobra mieszkańców i rozwoju miasta Augustowa.

 

Burmistrz Miasta

Wojciech Walulik