Jesteś tutaj

OSP Augustów Lipowiec otrzymało nowy sprzęt.

Zgodnie z umową Nr DIT - I.3031.66.2019 zawartą dnia 18 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Miasto Augustów OSP Augustów Lipowiec otrzymało nowy sprzęt. W ramach realizacji zadania zakupiono 2 komplety ubrania bojowego FIRE MAX3 - NOMEX.

GALERIA