Jesteś tutaj

Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży augustowskich szkół

Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Miasta Augustowa podpisał porozumienie z ZOZ Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E&B Falkowscy sc, 16-300 Augustów, ul. Zarzecze 17b dotyczące udostępnienia gabinetu stomatologicznego.
Porozumienie obejmuje bezpłatne świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów.
Szczegółowe informacje zostaną wkrótce przekazane rodzicom przez dyrektorów szkół.