Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych

Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 925/18  z dnia 9 stycznia 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z urzędem celem przygotowania umów o dofinansowanie - budynek Straży Pożarnej, ul. Brzostowskiego 2, pokój 201, tel. 87 643 80 59. Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

Wyniki otwartego konkursu ofert.

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon Wyniki konkursu1008.79 KB