Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych

Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 936/2018  z dnia 24 stycznia 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2018 roku z zakresu:

  • turystyki, krajoznawstwa i promocji,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z urzędem celem przygotowania umów o dofinansowanie – Wydział Promocji, Turystyki i Kultury, ul. Młyńska 35, tel. 87 643 28 83. Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon Zarządzenie nr 936/2018771.94 KB