Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Augustowa Zarządzeniem nr 51/19  z dnia 1 lutego 2019 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2019 roku z zakresu a) turystyki, krajoznawstwa i promocji, b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, d) promocji wolontariatu.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon zarzadzenie_nr_51.pdf350.19 KB
PDF icon zalacznik_do_zarzadzenia_nr_51.pdf481.14 KB