Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Augustowa w 2018 roku i 2019 roku „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”.
 
Burmistrz Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 1197/2018  z dnia 23 października 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Augustowa w 2018 roku i 2019 roku „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”.