Jesteś tutaj

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż od 19 września 2018 r. do 3 października 2018 r.  odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019.

Konsultacje poprzedzone będą akcją informacyjną, trwającą od 11 września 2018 r. do 18 września 2018 r.

 

Konsultacje przeprowadza się poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym”. Formularze można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: michal.kotarski@urzad.augustow.pl, w dniach od 19 września 2018 r. do 3 października 2018 r. 

Projekt Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019 oraz „Formularz konsultacyjny” będą dostępne od 11 września 2018 r. do 3 października 2018 r.  do wglądu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.urzad.augustow.pl. Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w trakcie trwania akcji informacyjnej będą uwzględniane, jako złożone w trakcie konsultacji społecznych.

 

 

                                                                               

Burmistrz Miasta Augustowa

                                                                                    Wojciech Walulik

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon zarządzenie 1163/183.79 MB
Plik formularz_konsultacji.docx14.02 KB